منطق فقه نظام با تمام مولف ها راه رسیدن به تمدن اسلامی است

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسلامی،حجت الاسلام  امین رضا عابدی نژاد، استاد سطح عالی حوزه در  هفتمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با موضوع مطالعات نظری تمدن نوین اسلامی که  صبح امروز  پنجشنبه ۳ بهمن ماه در مشهد مقدس برگزار شد، با ارائه مقاله خود با عنوان «رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلامی» گفت: فقه نظام، رویکردی است فقهی که عهده‌دار کشف و استنباط احکام نظام‎واره جامعه اسلامی در ابعاد متنوع آن است.

*  ماهیت شناسی، تمدن کلان نظام اجتماعی راتعریف می‌ کند

وی با بیان اینکه به لحاظ ماهیت شناسی، تمدن کلان نظام اجتماعی تعریف می‌شود و این تمدن دارای دو بعد ارتباطی و رفتاری است عنوان کرد: در واقع اهداف فقه نظام از یک سو بر اهداف علوم انسانی منطبق است و از سوی دیگر بر احکام و اعتبارات کلان‎نظام اجتماعی از این رو پذیرش این تصویر از رابطه میان علوم انسانی، فقه نظام را روشن می‌کند و نقش آن را در تحقق تمدن نوین اسلامی روشن می‌کند.

*  توسعه و دستیابی به شبکه اهداف نظام اسلامی

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی تصریح کرد: نظام بدون هدف و غایت تصور نمی‌شود و کسب اهداف این نظام زمینه توسعه و دستیابی به شبکه اهداف نظام اسلامی را فراهم می‌کند و موجب پیشرفت و شکل گیری تمدن اسلامی می‌شود.

* نگاه به علوم انسانی شرط تحقق و تکوین تمدن نوین اسلامی

وی بیان کرد: شرط تحقق و تکوین تمدن نوین اسلامی، نگاه و رویکرد ایجابی به علوم انسانی و توجه به نقش این علوم در تأسیس تمدن نوین اسلامی است. مقصود از رویکرد ایجابی در زمینه علوم انسانی آن است که این‎گونه علوم از بعد تجویزی خود و به عنوان علومی برای تغییرات مطلوب اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

* اعتبارات نظام اجتماعی اسلامی منطبق بر نظام فقهی است

این پژوهشگر افزود: معنای نظام به هم پیوستگی و انسجام در تمام احکام اعتباری عملی حاکم بر یک جامعه است و اعتبارات نظام اجتماعی اسلامی منطبق بر نظام فقهی است.

* باید منطق فقه نظام را با تمام مولفه ها ببینیم 

وی تاکید کرد: راهی برای رسیدن به تمدن اسلامی نداریم مگر اینکه منطق فقه نظام را با تمام مولفه ها ببینیم و آن را تبیین کنیم.

انتهای پیام/