افزایش عوارض طرح ترافیک تهران

به گزارش مشرق، احمد مسجدجامعی در این باره گفت: دوستان به دنبال تحقق بودجه هستند و اینکه بودجه محقق نمی‌شود مشکل بودجه و نه مردم است.

وی افزود: باید بودجه را درست می‌نوشتیم نه اینکه برای تحقق آن دوباره از لحاظ اقتصادی به مردم فشار وارد شود.

مسجدجامعی تأکید کرد: در حال آب بستن در بودجه هستیم و شهرداری پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض را داده است، اما چگونه شد که اکنون به ۲۵ درصد رسیده‌ایم؟

بسیاری از اعضای شورای شهر موافق افزایش ۲۵ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بودند و سرانجام این موضوع با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.

برچسب ها:

سیاسی