سربازی اجباری باید جمع شود/ ویدئو

6018627a4958a_2021-02-01_23-50
قاضی‌‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس گفت: سربازی اجباری باید جمع شود. سربازی باید حرفه‌ای شود. مجلس در این زمینه طرح دارد که باید با ستاد کل به توافق برسیم. ما به خوبی از سربازها استفاده نمی‌کنیم و وقت آن‌ها تلف می‌شود.

برچسب ها:

اجتماعی