کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط رأی آورد

به گزارش مشرق، رحیم زارع در ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ به نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۹) مجلس گفت: بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت موافق نبودند اما به صورت مشروط کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رأی آورد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: در حوزه درآمدی لایحه بودجه ارائه شده به کمیسیون تلفیق، درآمدها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود که این مقدار در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در لایحه بودجه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در کمیسیون تلفیق به میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه دولت ۲۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مصوبه تلیق به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: در لایحه دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع بودجه عمومی آمده است، اما در بند و تبصره ۲ یک اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی آمده که در ردیف‌های بودجه نیامده است.

وی افزود: علاوه بر این یک ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه نیز آمده که این ۳۵ هزار میلیارد تومان هم باید به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان اضافه شود و ۵۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۴ لایحه بودجه که آقای رئیس جمهور نامه زده‌اند، این به این معناست که سرجمع تبصره ۴، ۹۰ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بوده و در ردیف‌ها محاسبه نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: من فکر می‌کنم لایحه دولت به جای ۸۴۱ هزار میلیارد تومان حداقل ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

زارع خاطرنشان کرد: جمع منابع عمومی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که این منابع در مصوبات کمیسیون تلفیق به ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده، درآمدهای اختصاصی در لایحه ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مصوبه تلفیق به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان رسانده است.

وی افزود: سرجمع بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی دولت ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که به ۲۸۵۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شده است و اقلامی که دو بار در بودجه شرکت‌ها در لایحه عمومی دولت محاسبه شده، کسر می‌شود و منابع بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت بوده که در کمیسیون تلفیق این میزان به ۲۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در قانون برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد دیده شده، در لایحه بودجه دولت ۵.۹ درصد بوده که در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۸.۲ درصد بدون افزایش نرخ مالیات افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: نسبت مالیات به کل منابع بعد از شفاف‌سازی ارقام در لایحه دولت ۲۹.۵ درصد بوده که در مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۸.۶ درصد شده است.

وی افزود: نسبت منابع حاصل از نفت ۲۳.۷ درصد در لایحه دولت بود که در کمیسیون تلفیق ۱۸ درصد شد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۴۶ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد و این در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری است.

زارع خاطرنشان کرد: در مورد مالیات برای اصناف، این قشر تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند. مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه دولت ۲۰۰ میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق این میزان به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در لایحه دولت ۷۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این میزان در کمیسیون تلفیق به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این اجاره را نیز دادیم که ۲ میلیون نفری که در نوبت تحت پوشش این دو نهاد حمایتی هستند،‌ تحت پوشش قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس در مورد هزینه‌های درمان ناباروری و حمایت از زنان سرپرست خانوار در لایحه اعتباری پیش بینی نشده بود که در کمیسیون تلفیق جمعا ۸۷۵ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یافت.

وی افزود: درباره گازرسانی به روستاها و روستاهایی که در این زمینه پروژه‌هایشان نیمه کاره مانده و در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی قرار دارند، در لایحه دولت از محل ۱۴.۵ درصد سهم نفت ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داده شده بود که این میزان در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

زارع خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه سود تسهیلات در لایحه دولت ۷ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق این میزان به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در کمیسیون تلفیق ۳۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین برای فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: علاوه بر این کمیسیون تلفیق برای راه‌های فرعی روستایی، روکش آسفالت معابر و بهسازی روستاها و معابر شهرها و نوسازی مدارس و سایر موارد معادل ریالی ۲ میلیون تن قیر در کمیسیون تلفیق برای این منظور اضافه شد.

وی افزود: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه دولت و مصوبه تلفیق ۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در ارتباط با حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده زندانیان ۹۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

زارع خاطرنشان کرد: برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار در لایحه دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان با بازپرداخت ۵ ساله در نظر گرفته شده که این میزان در کمیسیون تلفیق به ۱۳ هزار میلیارد تومان و با بازپرداخت ۷ ساله افزایش یافته، همچنین تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی ایثارگران از ۸۰۰ میلیارد تومان در لایحه دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: تسهیلات اشتغالزایی توسط بنیاد برکت از هزار میلیارد تومان در لایحه دولت به ۳ هزار میلیارد تومان با مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش یافت. همچنین تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی توسط بسیج سازندگی و سپاه در مناطق کم برخوردار در لایحه دولت نیامده بود و در کمیسیون تلفیق ۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور تخصیص یافت.

وی افزود: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و طبق تبصره‌ای که در ذیل این مصوبه آمده که آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال می‌توانند وام صد میلیونی ازدواج را دریافت کنند.

زارع خاطرنشان کرد: تسهیلات قرض الحسنه برای بیماران صعب العلاج و زوج‌های نابارور و دیگر موارد ذکرشده از ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه دولت به ۲۵۰۰ میلیارد تومان در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: کمیسیون تلفیق ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی هم در منابع و هم در مصارف برای حوزه کشاورزی و آب و همچنین مهار آب‌های مرزی، آبخیزداری، مقابله با ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، کشت یکپارچه و اشتغال روستایی منتشر کرد.

وی افزود: اوراق مالی اسلامی احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی که در لایحه دولت ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود در مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۸۵۰ میلیارد تومان آن به آموزش و پرورش اختصاص یافت و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر آن به دانشگاه فرهنگیان تخصیص داده شد.

زارع خاطرنشان کرد: در لایحه دولت ۵ نرخ ارز پیش بینی شده؛ یکی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگری ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز با نرخ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و یک نرخ هم بر اساس سامانه معاملات الکترونیکی.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار داشت: سیاست ما در کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی و جلوگیری از فساد ناشی از رانت ارزی بود.

وی افزود: از ۲۵ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص می‌یافت، الان فقط روغن مانده، بر اساس گزارش بانک مرکزی تقریبا همین روغنی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور می‌آمده قیمت آن در همین امسال در چند مرحله ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

برچسب ها:

سیاسی